Управління культури Департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради

Виконавчий комітет Полтавської міської ради продовжує прийом робіт на конкурс на здобуття щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя серед учнівської та студентської молоді міста Полтава

23.01.17, 10:00

Положення

про щорічну міську літературну премію

імені М.В. Гоголя

І.Загальні положення

В умовах розвитку українського суспільства актуальною є проблема національно-патріотичного виховання підростаючого покоління і, насамперед, учнівської та студентської молоді, формування національно-свідомої, гармонійно розвинутої особистості. Одним із шляхів досягнення поставлених вище питань є проведення загальноміських конкурсів, у тому числі і літературних, присвячених життю і творчості видатних земляків зі світовим ім’ям.

Засновником щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя (надалі – Премія) є Полтавська міська рада. Організаційне забезпечення Премії, заснованої у 2009 році, здійснюють управління культури та управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

ІІ. Основні завдання конкурсу

Основними завданнями конкурсу є:

- пошанування творчості Миколи Гоголя, заохочення учнів до вивчення його літературної спадщини;

- сприяння вихованню учнівської та студентської молоді на творах класиків та традиціях українського народу;

- виховання у молодого покоління патріотизму та любові до України;

- сприяння національно-культурному відродженню України, збереження і розвиток її інтелектуального потенціалу;

- активізація виховної і патріотичної роботи серед молоді, розвиток її творчих здібностей, виявлення і підтримка молодих авторів, розширення світогляду школярів та студентської молоді.

ІІІ. Умови проведення конкурсу

На конкурсі розглядаються твори у жанрах: есе, нарис, оповідання, вірші, поема, ода, п’єса.

Конкурс проводиться серед учнівської та студентської молоді м. Полтави у трьох вікових категоріях:

- молодша (13-15 років),

- середня (16-18 років),

- старша (19-28 років).

До участі у проведенні конкурсу можуть залучатися творчі спілки, заклади освіти, громадські організації.

Конкурс триває протягом навчального року з 1 вересня по 1 квітня та проводиться в три етапи.

Перший етап – з 1 вересня по 15 лютого, який включає прийом, реєстрацію робіт, передачу Журі для розгляду. Прийом конкурсних робіт відбувається в міському методичному кабінеті управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 27а). Реєстрація робіт здійснюється секретарем Журі у відповідному журналі із зазначенням дати надходження та присвоєння порядкового номера.

Другий етап – з 15 лютого по 20 березня передбачає розгляд, оцінювання робіт та визначення переможців у трьох вікових групах.

Третій етап – з 20 березня по 31 березня – вирішення організаційних питань щодо нагородження переможців Почесними грамотами, вручення подарунків, грошової премії.

ІV. Конкурсні вимоги

Твори, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до таких вимог:

- обсяги конкурсних робіт: прозового або драматичного твору - не більше 20 сторінок, поетичного - не більше 10 віршів;

- твори мають бути надруковані на стандартних аркушах формату А-4, 14 кеглем;

- конкурсні роботи подаються в 2-х друкованих примірниках та в електронному вигляді;

- на аркушах не повинно міститися інформації про автора, організацію, навчальний заклад, тощо;

- якщо обсяги роботи більше однієї сторінки, аркуші пронумеровані.

Не беруться до розгляду журі роботи:

- реферативні, наукові розвідки, які друкувалися в книгах, альманахах, збірниках, засобах масової інформації.

Твори, подані на конкурс, авторам не повертаються.

V. Журі конкурсу

З метою розгляду конкурсних робіт утворюється Журі щорічної міської літературної премії імені М.В.Гоголя (надалі – Журі). Голова Журі – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Секретар Журі – методист міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. До складу Журі включаються представники управління освіти та управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, обласної організації Національної спілки письменників України, вищих навчальних закладів, діячі культури та мистецтва міста Полтава, представники засобів масової інформації тощо.

Персональний склад Журі затверджується розпорядженням міського голови на поточний рік.

Організаційною формою роботи Журі є засідання, які скликає та проводить його голова. Засідання Журі вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 його складу.

Рішення Журі приймаються шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Журі є вирішальним.

Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується головою та усіма присутніми на засіданні членами Журі.

VІ. Визначення переможців

Запропоновані на конкурс твори Журі переглядає по мірі надходження і оцінює за такими критеріями:

- відповідність меті та спрямованості обраному жанру;

- глибина розкриття теми та змісту;

- художній рівень;

- оригінальність, ерудиція та творчій підхід;

- версифікаційна вправність (для поезії);

- вміння застосовувати знання про основні критерії художнього твору (для прози).

В кожній віковій категорії лауреатами конкурсу стають чотири учасника, за рішенням Журі. Рішенням Журі може бути змінений кількісний склад лауреатів та можуть бути встановлені заохочувальні премії.

VІІ. Фінансове забезпечення конкурсу

Розмір грошової винагороди визначається виходячи з коштів, передбачених бюджетними асигнуваннями на відповідний рік по програмі розвитку культури м. Полтава.

Кошти для нагородження лауреатів виділяються рішенням виконкому.

Для кожної номінації встановлюються грошові винагороди, розміри яких визначаються рішенням Журі. Суми призначених грошових винагород в обов’язковому порядку вказуються в протоколі засідання Журі.

VІІІ. Нагородження

Переможці конкурсу нагороджуються Почесними грамотами виконавчого комітету Полтавської міської ради та грошовими винагородами.

Схвалені членами Журі твори рекомендуються до публікації в газетах, журналах, альманахах.

Кращі твори переможців і учасників конкурсу Журі рекомендує до видання у колективній збірці.

Нагородження приурочується до річниці від дня народження Миколи Гоголя – 1 квітня. Інформація про підсумки та переможців конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації.

Всі новини
План роботи
04.12.2023 – 10.12.2023
Афіша
Шукайте нас у соцмережах
Закони України
Полтавська міська рада
Веб-портал відкритих даних
Полтавської міської ради
Міністерство культури та інформаційної політики
Український інститут
національної пам'яті
Дія